10 octubre 2009

El Norai

.

A MON PARE


La meua mar més oberta.

El destí diferenciat de l´estança.

Alguna cosa molt greu ha passat.

La meua mà mes buida.

Adéu company de la marea.

Adéu company de la mare.

Adéu amic.

Adéu claror de la nit.

Adéu company de ma vida.

Adéu pare.